Angular a Java Spring Boot

Jednoduchá webová aplikace na adrese https://angular.petrzilka.cz je odvozena od semestrální práce z předmětu "Enterprise Java" bakalářského studia na FIT ČVUT v Praze (rok 2020).

Aplikace eviduje zákazníky, u každého zákazníka jeho faktury a u každé faktury platby této faktury. Funkčnost aplikace je popsána níže.

Front end aplikace je vytvořen v Angularu s frameworkem Bootstrap, back end aplikace je naprogramován v Javě 11 s využitím frameworku Spring Boot. Data jsou uložena v databázi H2.

Aplikace vygeneruje pro každého nového uživatele testová data, která jsou oddělená o testových dat jiných uživatelů.

Na prvním obrázku je zobrazen seznam zákazníků, který aplikace zobrazí po kliknutí na tlačítko "List of Customers". Tlačítka "List of Invoices" a "List of Payments" zobrazí seznam všech faktur a plateb bez ohledu na výběr zákazníka nebo faktury.

Tlačítko "Invoices" zobrazí seznam faktur daného zákazníka, tlačítko "Edit" umožňuje editovat jeho údaje a tlačítko "Delete" jej odstraní.

Tlačítko "Add Customer" umožňuje přidat nového zákazníka.

Editace zákazníka

Při editaci zákazníka aplikace zobrazí jeho detaily – jméno a IČO. Údaje je možné změnit a uložit, nebo je možné provést návrat na předchozí stránku.

 

Nový zákazník

Při přidání nového zákazníka aplikace umožňuje vložit jméno zákazníka a jeho IČO. Údaje je možné odeslat a tak nového zákazníka založit, nebo je možné se vrátit na předchozí stránku.

 

Seznam faktur zákazníka

Seznam faktur zákazníka obsahuje všechny evidované faktury daného zákazníka. Aplikace zobrazuje částku faktury, součet plateb evidovaných na faktuře, počet plateb a informaci, zda je faktura zaplacená. Pomocí tlačítek je možné zobrazit platby k dané faktuře, změnit údaje faktury, fakturu smazat nebo pomocí tlačítka "Pay" vygenerovat platbu, která zaplatí dosud neuhrazenou část faktury.

 

Editace faktury

Při editaci faktury je možné změnit fakturovanou částku. Změnu je možné uložit, nebo je možné se vrátit na předchozí stránku.

 

Nová faktura

Při vkládání nové faktury k danému zákazníkovi je potřeba určit výši částky k zaplacení. Formulář je možné odeslat a tak fakturu vytvořit, nebo je možné provést návrat na předchozí stránku.

 

Seznam plateb faktury

Seznam plateb dané faktury obsahuje všechny platby, které jsou u faktury evidovány. Pomocí tlačítka "Edit" je možné změnit výši částky platby, pomocí tlačítka "Delete" je možné platbu odstranit.

 

Editace platby

Při editaci platby je možné změnit výši platby nebo je možné provést návrat na předchozí stránku.

 

Nová platba

Při vložení nové platby k faktuře je potřeba určit výši této platby. Alternativně je možné provést návrat na předchozí stránku a novou platbu nevytvořit.

 

MOJE SILNÉ STRÁNKY

  • Záleží mi na tom, aby moje práce měla pro zákazníka adekvátní hodnotu.
  • Chci dělat věci správně. Opravdu správně.
  • Jsem připraven přijímat odpovědnost a zvládat těžké úkoly.

KONFLIKTNÍ OBLASTI

  • Potřebuji být u toho, když se přijímají rozhodnutí o mojí práci. Vadí mi být na druhé koleji a v závislém postavení.
  • Říkám, co si myslím, a očekávám fér jednání. Jinak spolupracuji jen s obtížemi nebo vůbec ne.
  • Jsem "studený čumák". Soustředím se na práci a na legraci mě moc neužije.

A KDYŽ ZROVNA NEPRACUJI...

  • Studuji. Chci obnovit rozšířit svoji nabídku a zahrnout nové znalosti. Také potřebuji nové obzory, nová témata a inspiraci.
  • Rád chodím po horách. Jak vidím kopec, musím nahoru. Zatracený covid.
  • Moji oblíbení herci jsou Tony Shalhoub, Clint Eastwood a Bruce Willis. Víte, proč právě tito?