Web pro personální agentury

Pro zákazníky z řad malých personálních agentur jsem připravil webové řešení, které v rámci implementačního projektu přizpůsobím specifickým požadavkům té které agentury a s využitím již naprogramovaných a otestovaných funkčností dodám ve zkráceném termínu. Webové řešení uspokojí všechny základní požadavky, které taková agentura na svůj web klade:

 • Web obsahuje prezentační část, kde agentura může prezentovat svůj přístup, historii a způsob práce pro svoji firemní klientelu stejně tak jako uchazečům o zaměstnání. Praktický redakční systém jí umožní web aktualizovat a publikovat nové informace.
 • Systém pro správu a publikaci volných pozic jim umožní na svůj web vkládat inzeráty a shromažďovat reakce uchazečů. Jednoduchá databáze kandidátů jí umožní udržovat si přehled a na kartu kandidáta ukládat poznámky. Inzerce je optimalizovaná na nalezení prostřednictvím vyhledávacích služeb jako je Google, Seznam nebo Bing a tak je uchazeči mohou snadno najít.
 • Webové stránky jsou přizpůsobeny pro zobrazení na různých zařízeních včetně tabletů a mobilů s různými prohlížeči.

Funkční verzi webu si můžete včetně stránek pro správu webu prohlédnout na adrese pademo.petrzilka.cz. V rámci implementačního projektu pro web sestavíme individuální grafickou podobu a naplníme jej texty podle konkrétních požadavků. Web proto může nabízenou funkčnost poskytovat ve značně jiném grafickém a textovém uspořádání. Příkladem takového webu je nasazení řešení pro pracovně-poradenskou agenturu Práce plus na adrese www.praceplus.cz.

Pro dodané řešení zajistíme profesionální webhosting u renomované hostingové společnosti Active24. Na rozdíl od jiných podobných řešení pro webové stránky malých firem řešení vytvářím na základě robustní technologie Microsoft .Net Framework a minimalizuji využití opensource nebo public domain komponent. Tím je zaručena dlouhodobá stabilita a funkčnost dodaného řešení.

Vybrané obrazovky a základní funkčnost řešení je popsána níže na této stránce.

Jan Petržílka, webová aplikace, Pademo web pro personální agentury, úvodní stránka

Další informace o průběhu implementačního projektu, bezpečnosti řešení a dalších aspektech spolupráce si můžete přečíst na stránce o mnou dodávaných webových aplikacích. V případě zájmu mě, prosím, neváhejte kontaktovat, abychom mohli společně posoudit možnosti nasazení zvoleného řešení ve Vaší společnosti.

Navštívit web...

 

Prezentační stránky

V prezentační části, může agentura prezentovat svůj přístup, historii a způsob práce svojí firemní klientele stejně tak jako uchazečům o zaměstnání. Počet stránek ani jejich struktura není předem omezena. V příkladu níže je použita titulní stránka s více sekcemi, jedna stránka pro firmy a jedna stránka pro uchazeče, každá s jednou sekcí. V patičce každé stránky jsou uvedeny praktické informace a je zde políčko pro registraci emailové adresy.

Titulní stránka

S tímto řešení získáte možnost okamžitě zveřejnit nové inzeráty bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Inzeráty budou dostupné přes vyhledávače Internetu jako jsou Google, Seznam nebo Bing. Uchazeči budou moci reagovat přímo na Vašich stránkách.

Web vede databázi uchazečů s vazbou na zaslané odpovědi a vložené přílohy. U každého kandidáta si můžete uložit vlastní poznámky. Všechny tyto informace budete mít na jednom místě, přístupné ihned a odkudkoli.

Moderní webové stránky přizpůsobím Vašim potřebám a doplníme grafikou dle Vašeho zadání. Stránky jsou responzivní a fungují i na mobilech. Pomocí editačních funkcí můžete všechny texty měnit a informace aktualizovat.

Stránka pro firmy

V tomto prostoru můžete představit svoji personální agenturu, vyzdvihnout její charakteristické rysy, vizi a misi.

 • Jakým způsobem pracujete a co můžete klientům nabídnout.
 • Jak posuzujete kandidáty a co všechno je součástí Vaší nabídky.
 • Jaké další doplňkové služby můžete nabídnout.
 • Můžete uvést případové studie úspěšných výběrových řízení.
 • Jak se lišíte oproti konkurenci a jaké služby ve svém portfoliu naopak nemáte.

Stránka pro uchazeče

Zde můžete uchazeči předat informace, které usnadní spolupráci.

 • Představte svoji společnost a popište, jak pracujete.
 • Vysvětlete průběh výběrového řízení a upřesněte, uchazeče v jednotlivých fázích čeká.
 • Seznamte kandidáta s tím, jak se může do výběrového řízení přihlásit.
 • Nabídněte informace o obvyklé struktuře životopisu a vhodném obsahu motivačního dopisu.
 • Pomozte uchazeči připravit se a uspět u přijímacího pohovoru.

Kontakty

Na stránkách s kontakty můžete představit svoje konzultanty nebo popsat cestu do agentury.

Na této stránce doporučujeme mít také kontaktní formulář, pomocí něhož vám budou moci Vaši klienti nebo uchazeči poslat zprávu s přílohami.

Inzerce

Webová aplikace umožňuje vložení nového inzerátu v jednotném formátu a jeho zobrazení uchazeči. Uchazeč může na inzerát reagovat, ke své reakci může přiložit soubory jako například životopis, motivační dopis a podobně. O reakci uchazeče je konzultant personální agentury notifikován.

Vložení inzerátu

Konzultanti pracovní agentury mohou vkládat pracovní inzeráty. Pracovní inzeráty jsou formátované pomocí jednotné šablony zajišťující jejich jednotný vzhled a jsou navázané na tabulku regionů a oborů činnosti. Uchazeči pak mohou podle těchto kritérií inzeráty filtrovat a reagovat na ně. Výběr konzultanta určuje, jaké kontaktní údaje jsou u inzerátu zveřejněny.

Zobrazení inzerátů je optimalizované pro vyhledávače (SEO optimalizace) a informace o nových inzerátech je pro vyhledávače přenesena do mapy webu několikrát za hodinu. Tím je zajištěna co nejvyšší pozice stránky ve vyhledávačích při dotazu s relevantními klíčovými slovy.

Přehled inzerátů

Uchazeč může inzerát zobrazit dvěma způsoby:

 • Buďto inzerát najde pomocí vyhledávače jako je Google, Seznam nebo Bing a pak otevírá přímo stránku s hledaným inzerátem.
 • Alternativně může otevřít stránky agentury a inzeráty filtrovat výběrem oblasti a oboru činnosti, pro které je inzerát vložen.

Inzeráty jsou řazeny sestupně podle data vložení nebo poslední aktualizace a u čerstvých inzerátů je uvedeno datum zveřejnění.

Volná pozice

Každý inzerát je zobrazen v jednotném formátu zajištěném šablonou použitou při jejich vkládání. Inzerát obsahuje kromě názvu pozice, značky inzerátu a úvodní věty také popis práce, seznam požadavků a nabídku. V závěru inzerátu jsou uvedeny kontaktní informace o konzultantovi personální agentury. Uchazeč se může rozhodnout na inzerát reagovat a vyplnit odpovědní formulář.

Odpověď uchazeče

Odpovědní formulář obsahuje několik polí se základními informacemi. Uchazeči mohou k odpovědi na inzerát přiložit několik příloh. Odpovědi se v systému přiřadí jak k inzerátu, tak k uchazeči.

Po odeslání odpovědi systém odešle personalizovaný email pro Vaše konzultanty tak, aby žádná reakce nezůstala nepovšimnuta. Obsah emailů je možné upravit, stejně jako ostatní texty a funkčnosti, podle Vašich požadavků.

Databáze kandidátů a odpovědí

Uchazeč, který reaguje na inzerát, je automaticky zanesen do databáze kandidátů, konzultant může přehledně zobrazovat inzeráty, uchazeče a jejich odpovědi.

Uchazeči a odpovědi

Systém umožňuje přehledně zobrazit seznam evidovaných uchazečů. Seznam je stránkovaný a je možné v něm vyhledávat. Pomocí přímých prokliků je možné zobrazit kartu uchazeče nebo jeho odpovědi na inzeráty.

Obdobným způsobem je možné zobrazit seznam inzerátů nebo seznam odpovědí - také ony jsou zobrazeny v tabulce se stránkováním, umožňují vyhledávání a přímé prokliky. Práce s daty je tak jednoduchá a komfortní.

Karta uchazeče

Na kartě kandidáta jsou uloženy základní identifikační údaje a počet odpovědí uchazeče, které je možné zobrazit pomocí přímého prokliku. Na kartě je také prostor pro poznámky konzultantů.

S jednotlivými odpověďmi budete postupně budovat databázi uchazečů. U každého uchazeče budete mít svoje poznámky a jeho odpovědi.

Zobrazení odpovědi

Spolu se zobrazením odpovědi jsou vidět i další informace o uchazeči a připojení, pomocí kterého byla odpověď odeslána. Přílohy, pokud jsou k odpovědi přiloženy, je možné stáhnout do počítače konzultanta.

Odpověď je možné i jedním klikem přeposlat i s přílohami na email konzultanta.

Nastavení webu

Web obsahuje poměrně rozsáhlé administrativní rozhraní pro jeho správu. Níže najdete několik obrazovek z této části, abyste si mohli udělat představu o způsobu nastavení webu.

Sestavení stránek

Na demonstračním webu jsou připraveny celkem tři prezentační stránky - pro firmy, pro uchazeče a stránka s kontaktními informacemi. Počet těchto stránek bude přizpůsoben požadavkům agentury. Stránky jsou dělené do sekcí, tyto sekce je možné samostatně měnit, zapínat nebo vypínat a měnit jejich pořadí. Obsah stránek je možné libovolně měnit pomocí editoru obsahu stránek. Editor uchovává také všechny historické verze textů.

Editor

Všechny texty kromě řídících prvků můžete editovat. Můžete aktualizovat informace nebo zveřejňovat nové články. U každého textu máte kompletní historii. U každé verze je uvedeno datum a jméno uživatele, který ji uložil.

Pro méně zkušené uživatele je připraven editor s možností interaktivního formátování, pro zkušené uživatele a plné využití možností webu doporučujeme používat textový editor s možností použít HTML syntaxi.

Editace ostatních textů

Všechny texty na webu je možné zobrazit přehledně po skupinách podle stránky, na které jsou použity nebo k níž se texty vztahují. Můžete tak například jednoduše najít text emailu používaný pro notifikaci o odpovědi uchazeče a tento text změnit.

Nastavení uživatelů

Systém u každého uživatele eviduje jeho kontaktní údaje a přístupová práva, takže jiné osoby mohou editovat texty a jiné pracovat s inzeráty a osobními údaji uchazečů.

V případě výměny konzultanta nebo změny jeho kontaktních údajů stačí provést změny na jednom místě a aktuální informace se zobrazí u všech inzerátů.

Nastavení číselníků

Web obsahuje několik číselníků, které jsou uživatelsky měnitelné. Například u číselníku oblastí je možné kromě textu popisu oblasti měnit i jejich pořadí při zobrazení, i jiných, jako například u číselníků oborů, jsou k dispozici i další volby ovlivňující chování webu.

Nastavení parametrů webu

Správce webu může jednoduše nastavovat další parametry, jako například limity pro rozpoznání útoku na web nebo atributy emailů, které web automaticky odesílá.

MOJE SILNÉ STRÁNKY

 • Záleží mi na tom, aby moje práce měla pro zákazníka adekvátní hodnotu.
 • Chci dělat věci správně. Opravdu správně.
 • Jsem připraven přijímat odpovědnost a zvládat těžké úkoly.

KONFLIKTNÍ OBLASTI

 • Potřebuji být u toho, když se přijímají rozhodnutí o mojí práci. Vadí mi být na druhé koleji a v závislém postavení.
 • Říkám, co si myslím, a očekávám fér jednání. Jinak spolupracuji jen s obtížemi nebo vůbec ne.
 • Jsem "studený čumák". Soustředím se na práci a na legraci mě moc neužije.

A KDYŽ ZROVNA NEPRACUJI...

 • Studuji. Chci obnovit rozšířit svoji nabídku a zahrnout nové znalosti. Také potřebuji nové obzory, nová témata a inspiraci.
 • Rád chodím po horách. Jak vidím kopec, musím nahoru. Zatracený covid.
 • Moji oblíbení herci jsou Tony Shalhoub, Clint Eastwood a Bruce Willis. Víte, proč právě tito?