Produkty a nástroje

Na této stránce naleznete popis produktů, které jsem pro své zákazníky připravil, a několik málo nástrojů - například generátor hesel je k dispozici všem návštěvníkům webu.

Logopedický a výukový software Mentio ®

Logopedický software a výukové počítačové programy Mentio ® jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti. Jedná se o následující tituly:

Mentio Hlas, časování fonace

 • Program "Mentio Slovní zásoba (Cílené pojmenování, čtení, psaní a kontrola výslovnosti)" obsahuje 446 obrázků (upravené digitální fotografie) uspořádaných do 9 tematických okruhů: Barvy, Jídlo, Peníze, Doprava, Lidské tělo, Oblečení, Osobní věci, Venku, Příroda.
 • Program "Mentio Slovesa (Jednoduché věty a dějové posloupnosti)" obsahuje šedesát činností z běžného života. Ke každé z nich patří čtveřice obrázků umožňující k dané činnosti sestavit dějovou posloupnost. Celkem je tedy v programu 240 vyobrazení s doprovodnými texty.
 • Program "Mentio Hádanky (Úkoly na kontrolu rozumění textu a rozvoj logického myšlení)" obsahuje 240 hádanek uspořádaných do čtyř skupin podle úrovně obtížnosti.
 • Program "Mentio Zvuky (Rozpoznávání zvuků a trénink sluchové paměti)" obsahuje 200 zvuků z běžného života a dalších cca. 950 krátkých zvukových podnětů. Součástí programu je i audiotest, s jehož pomocí lze v případě pochybností rychle a jednoduše zhodnotit kvalitu sluchu testované osoby.
 • Program "Mentio Hlas (Program pro nácvik fonace a modulace hlasu)" poskytuje vizuální zpětnou vazbu při tvoření hlasu a rozvíjí schopnost modulace ve smyslu změny intenzity a frekvence tónu.
 • Program "Mentio Nakupování (Početní úlohy podporující samostatnost v obchodě a při zacházení s penězi)" si klade za cíl naučit uživatele poznávat hodnoty jednotlivých mincí a bankovek, chápat cenu věcí v obchodě, umět si spočítat celkovou částku, kterou bude třeba zaplatit (u malých nákupů přesně, u větších orientačně), a dokázat tuto částku sestavit z peněz, které jsou k dispozici.
 • Program "Paměťová cvičení Mentio MM (Soubor úloh na procvičení paměti - Memory Management)" obsahuje čtyři typy cvičení zaměřené na trénink krátkodobé paměti, nácvik pozornosti a soustředění, rozumění psanému textu, rozlišování číslic a tvarů a pochopení prostorových pojmů "nad", "pod", "vlevo", "vpravo" a "vedle".
 • Program "Mentio Skládačky (Cvičení zrakové percepce)" obsahuje tematicky uspořádané digitální fotografie. Uživatel nechá obrázky rozdělit na několik částí. Po spuštění cvičení se jednotlivé části obrázku promíchají a zobrazí se v levé části obrazovky. Úkolem bude přesunout promíchaná políčka z levé části obrazovky do rámečku vpravo tak, jak k sobě jednotlivé části obrázku patří, tj. složit obrázek do původní podoby.
 • Program "Mentio Nahrávání (Software pro pořizování a popis zvukových nahrávek)" umožňuje pořizovat zvukové záznamy, nahrávky následně popisovat, označovat v nich zajímavé úseky na různých jazykových rovinách, záznamy ukládat k jednotlivým mluvčím a veškeré soubory přehledně archivovat.

Logopedickému a výukovému softwaru Mentio je věnován samostatný web www.mentio.cz.

Navštívit web...

Pro zákazníky z řad malých personálních agentur jsem připravil webové řešení, které v rámci implementačního projektu přizpůsobím specifickým požadavkům té které agentury a s využitím již naprogramovaných a otestovaných funkčností dodám ve zkráceném termínu. Webové řešení uspokojí všechny základní požadavky, které taková agentura na svůj web klade:

 • Web obsahuje prezentační část, kde agentura může prezentovat svůj přístup, historii a způsob práce pro svoji firemní klientelu stejně tak jako uchazečům o zaměstnání. Praktický redakční systém jí umožní web aktualizovat a publikovat nové informace.
 • Systém pro správu a publikaci volných pozic jim umožní na svůj web vkládat inzeráty a shromažďovat reakce uchazečů. Jednoduchá databáze kandidátů jí umožní udržovat si přehled a na kartu kandidáta ukládat poznámky. Inzerce je optimalizovaná na nalezení prostřednictvím vyhledávacích služeb jako je Google, Seznam nebo Bing a tak je uchazeči mohou snadno najít.
 • Webové stránky jsou přizpůsobeny pro zobrazení na různých zařízeních včetně tabletů a mobilů s různými prohlížeči.

Funkční verzi webu si můžete včetně stránek pro správu webu prohlédnout na adrese pademo.petrzilka.cz. V rámci implementačního projektu pro web sestavíme individuální grafickou podobu a naplníme jej texty podle konkrétních požadavků. Web proto může nabízenou funkčnost poskytovat ve značně jiném grafickém a textovém uspořádání. Příkladem takového webu je nasazení řešení pro pracovně-poradenskou agenturu Práce plus na adrese www.praceplus.cz.

Pro dodané řešení zajistíme profesionální webhosting u renomované hostingové společnosti Active24. Na rozdíl od jiných podobných řešení pro webové stránky malých firem řešení vytvářím na základě robustní technologie Microsoft .Net Framework a minimalizuji využití opensource nebo public domain komponent. Tím je zaručena dlouhodobá stabilita a funkčnost dodaného řešení.

webová aplikace, Pademo web pro personální agentury, úvodní stránka

Další informace o průběhu implementačního projektu, bezpečnosti řešení a dalších aspektech spolupráce si můžete přečíst na stránce o mnou dodávaných webových aplikacích. V případě zájmu mě, prosím, neváhejte kontaktovat, abychom mohli společně posoudit možnosti nasazení zvoleného řešení ve Vaší společnosti.

Navštívit web...
 
Přečíst si více...

 

Hromadné emaily

Zákazníci, kteří používají mnou dodaná webová řešení, mohou využít rozšíření webu o funkčnost rozesílání hromadných emailů.

Nabízené řešení obsahuje základní funkčnosti potřebné pro odesílání hromadných emailů tak, aby emaily byly adresátům skutečně doručeny, nebyly klasifikovány jako spam, aby odrážely legislativní požadavky a vyhovovaly oborovým standardům.

Každému adresátovi je při odeslání prvního emailu automaticky vytvořen zákaznický účet. Jedním z nastavení jeho účtu je preference zákazníka ohledně přijímání hromadných emailů - výchozí hodnota příjem emailů umožňuje, Správce webu nebo zákazník po přihlášení do svého zákaznického účtu může toto nastavení změnit tak, že na jeho adresu již nebude možné hromadné emaily odesílat. (Zákazníkovi může heslo k jeho účtu poslat správce webu, případně si jej na svůj email může poslat sám zákazník při pokusu o přihlášení.) V patičce každého emailu je unikátní link, pomocí něhož může zákazník svoji preferenci ohledně přijímání hromadných emailů nastavit i bez přihlášení do svého zákaznického účtu (viz obrázek).

Před odesláním hromadného emailu jsou správci webu k dispozici následující funkčnosti:

 • Konfigurace emailových adres odesílatele a výběr konkrétní adresy odesílatele pro právě odesílaný email. V případě potřeby je možné u adresy odesílatele nastavit SPF (sender policy framework), u správně nakonfigurovaných emailových serverů adresátů zaručí, že email pochází od uvedeného odesílatele, a sníží spamové skóre emailu - což zabrání uložení emailu mezi spamy jako junk mail, ale toto nastavení může zabránit automatickému přeposlání na jinou adresu příjemce.
 • Editaci šablony emailu s logem odesílatele a její doplnění o předmět emailu a variabilní text těla emailu.
 • Určení adresátů emailu.
 • Náhled na textovou i HTML podobu odesílaného emailu, takže je možné před odesláním vyzkoušet, jak se email zobrazí na webových / HTML nebo textových emailových klientech.
 • Nastavení odloženého odeslání pomocí nastavení počtu hodin, které má email před odesláním na serveru čekat.

Ve stanovený čas je email automaticky odeslán v textové i HTML podobě tak, aby byl ve všech klientech správně čitelný. V hlavičce emailu je uložen unsubscribe link, což dále sníží spamové skóre emailu a v kompatibilních emailových klientech se může adresát z přijímání dalších emailů odhlásit jedním klikem.

hromadné emaily, stránka pro odhlášení adresy

Všechny odeslané emaily jsou na serveru uloženy spolu s informacemi o adresátech a je možné je použít jako šablonu pro další hromadnou korespondenci.

 

Generování hesla

Formulář níže můžete využít pro generování hesla.


  Použít speciální znaky?

 

Generování QR platby

Formulář níže generuje platební QR kódy.


 

Dohledání údajů k IČO a DIČ

Pomocí formuláře níže dohledáte údaje k IČO a DIČ.

MOJE SILNÉ STRÁNKY

 • Záleží mi na tom, aby moje práce měla pro zákazníka adekvátní přidanou hodnotu.
 • Jsem poměrně univerzální co do zastávané projektové role. Můžu mít celkový nadhled a současně řešit dílčí technické problémy.
 • Jsem připraven přijímat odpovědnost a zvládat těžké úkoly.

KONFLIKTNÍ OBLASTI

 • Potřebuji být u toho, když se přijímají rozhodnutí o mojí práci. Vadí mi být na druhé koleji a v závislém postavení.
 • Říkám, co si myslím, a očekávám fér jednání. Jinak spolupracuji jen s obtížemi nebo vůbec ne.
 • Jsem "studený čumák". Soustředím se na práci a na legraci mě moc neužije.

A KDYŽ ZROVNA NEPRACUJI...

 • Studuji. Chci obnovit rozšířit svoji nabídku a zahrnout nové znalosti. Také potřebuji nové obzory, nová témata a inspiraci.
 • Rád chodím po horách. Jak vidím kopec, musím nahoru. Zatracený covid.
 • Moji oblíbení herci jsou Tony Shalhoub, Clint Eastwood a Bruce Willis.